top of page

Young Ninja Group (ages 3-5)

Public·16 members

Sretniji od boga: Kako preuzeti kontrolu nad svojim životom i biti srećniji od Boga


Sretniji od boga: Kako preuzeti kontrolu nad svojim Åivotom i biti sreÄniji od Boga
Sretniji od boga je knjiga koju je napisao Neale Donald Walsch, autor svjetski poznate serije Razgovori s Bogom. U ovoj knjizi, Walsch otkriva kako moÅemo pretvoriti obiÄan Åivot u izuzetno iskustvo, koristeÄi se Velikim Åivotnim principima i Procesom liÄne kreacije. Ove dvije moÄne tehnike nam omoguÄavaju da stvorimo stvarnost koju Åelimo, bez ograniÄenja i straha.


Walsch nas uÄi kako da se oslobodimo negativnih misli i emocija, kako da se poveÅemo sa svojom pravom prirodom i BoÅanskom suÅtinom, kako da ostvarimo svoje ciljeve i snove, kako da pomognemo celom svetu i kako da uÅivamo u svakom trenutku Åivota. On nam pokazuje da smo mi sretniji od Boga, jer imamo potpunu slobodu izbora i moguÄnost da iskusimo sve Åto postoji.


sretniji od boga pdf download


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furlin.us%2F2tGNrB&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0KOknnFh4qTSnlpGa0VBcNSretniji od boga je knjiga koja Äe vas inspirisati, motivisati i transformisati. Ona Äe vam pomoÄi da otkrijete svoj puni potencijal i da Åivite sreÄno, ispunjeno i smisleno. Ako ste spremni da preuzmete kontrolu nad svojim Åivotom i da budete sretniji od Boga, onda je ova knjiga za vas.


Ako Åelite da proÄitate ovu knjigu u PDF formatu, moÅete je preuzeti sa nekog od sledeÄih linkova:


 • [^1^] Sretniji od boga pdf - · PDF fileOd objavljivanja nevjerojatne serije svjetskih bestselera Razgovori s Bogom viÅe ... Armstrong Povijest Boga.pdf, ... 2. Sve to zapoÄinje s Äinom - DOKUMEN.TIPS • [^2^] SREÄNIJI OD BOGA Nil Donald VolÅ Biblioteka BUÄENJE • [^3^] Sretniji Od Boga Pdf !!LINK!! DownloadU knjizi Sretniji od boga, Walsch nam objaÅnjava da je Bog izvor svega Åto postoji i da je sve Åto postoji deo Boga. Mi smo, dakle, deo Boga i imamo istu moÄ i sposobnost da kreiramo svoju stvarnost. MeÄutim, mi smo zaboravili ko smo i Åta moÅemo, jer smo se odvojili od Boga i usvojili laÅna uverenja o sebi i svetu. Zbog toga smo se zaglavili u iluziji patnje, straha i ograniÄenja.


Da bismo se oslobodili te iluzije i vratili se svojoj istinskoj prirodi, Walsch nam predlaÅe da primenimo Velike Åivotne principe i Proces liÄne kreacije. Veliki Åivotni principi su univerzalni zakoni koji upravljaju naÅim iskustvima i koji nam pomaÅu da razumemo kako funkcioniÅe Åivot. Oni su:


 • Sve je Jedno. • Sve je BoÅansko. • Sve je sada. • Sve je savrÅeno. • Sve je promenljivo. • Sve je cikliÄno. • Sve je relativno. • Sve je zarazno. • Sve je privlaÄno.Proces liÄne kreacije je metod koji nam omoguÄava da svesno biramo svoje misli, reÄi i dela i tako kreiramo svoju stvarnost. On se sastoji od tri koraka:


 • OdluÄite Åta Åelite. • OseÄajte se kao da to veÄ imate. • Delujte u skladu sa tim oseÄanjem.Kada primenimo ove principe i korake u svom Åivotu, mi postajemo svesni svoje moÄi i sposobnosti da stvorimo sve Åto Åelimo. Mi postajemo sretniji od Boga, jer imamo priliku da iskusimo sve Åto Bog moÅe da zamisli. Mi postajemo kreatori svoje sudbine i uÅivaoci svoje avanture. 0efd9a6b88


https://www.tkotrainer.com/group/mysite-200-group/discussion/f3df6d73-77e5-4123-b4b4-6aae75251b88

https://www.brilliantstarchildcare.com/group/meals-nutrition/discussion/4e6bbb91-8d0d-4ee3-a40d-d14757aac7de

https://www.homeskool.com.au/group/homeskool-com-au-group/discussion/143e6875-e1c1-4b90-8a78-545df0911f3d

 • About

  Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

  bottom of page