top of page

Young Ninja Group (ages 3-5)

Public·16 members

Dameware Nt Utilities 6.9.0.0 30


Dameware Development heeft zijn Dameware NT Utilities vrijdag voorzien van een update naar versienummer 6.9.0.4. De programma's zijn bedoeld voor het op afstand beheren en administreren van Windows-werkstations, -servers en -domeinen. De NT Utilities bestaan onder andere uit een zeer uitgebreide Active Directory Object Browser en de programma's Mini Remote Control en Exporter. De software kan dertig dagen volledig worden getest voordat hij moet worden aangeschaft. De belangrijkste verandering in versie 6.9.0.0 is volledige ondersteuning voor Windows 7. In deze release zijn verder de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:
Dameware Nt Utilities 6.9.0.0 30

350c69d7ab


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page